10 تفکر اشتباه که به وجود آورنده ی اصلی ناهنجاری های روانشناختی است از نظر آبرت الیس:

این 10 باور را هرگز باور نکنید.

اگر به دنبال تغییر و آرامش هستید، همین حالا محصولات سایت جریان را ببینید.