همیشه وقتی حرف از تست روانشناسی می زنیم، تعدادی کاغذ که حاوی سوالهای چهارگزینه ای هستند به ذهنمان می رسد. در حالی که بعضی تست های روانشناسی اینگونه نیستند و بسیار ساده طراحی شده اند. اصولاً هدف از این گونه تست های روانشناسی این نیست که کاملاً و همه جانبه خودمان را بشناسیم، بلکه صرفاً کمک می کند از جنبه ای شناخت ویژه ای از خودمات پیدا کنیم. پس این تست روانشناسی که در ادامه می گوییم این ادعا را ندارد.

اما مطمئنیم که این تست روانشناسی جالب است و نگاه و آگاهی نویی را به شما هدیه می کند:

چشم انداز کوه های سر به فلک کشیده، آسمان خراش های بلند، جنگل های انبوه و گسترده و زمین هایی که مزرعه ها در گوشه و کنار آن پراکنده اند. همه و همه زیبا و تماشایی هستند.
شما در هتلی که چشم انداز رو به دریا دارد، اقامت دارید. روی تخت خواب دراز کشیده اید. از پنجره به آبی دریا خیره گشته اید و در حالی که مسحور این منظره اید، به خواب می روید.
 
وقتی بیدار می شوید با کدامیک از این منظره ها روبرو می شوید؟
1. خورشید پر نور نیم روزی در بالای دریا
2. دریایی تاریک که در آغوش آسمان پرستاره خوابیده است.
3. آسمانی مه گرفته و دلنشین که هر طرف دریا را احاطه کرده است.
4. شفق آسمان و خورشیدی که در حال پایین رفتن از خط افق است.
 
در تمام افسانه ها و داستان سرایی هایی که در روانشناسی برایشان رمز گشایی می گذارند؛ آسمان و دریا سمبل عاشق و معشوق است. منظره ای که بعد از بیدار شدن از خواب می بینید؛ بیانگر تصویر ایده آل شما از یک رابطه ی عاشقانه است و انتظار شما از یک رابطه را  نیز نشان می دهد.
تست روانشناسی

1. کسانی که گزینه ی یک را انتخاب کردند؛

در یک رابطه ی عاشقانه بیش از هر چیز دنبال شور و هیجان رابطه هستند. از نظر آن ها عشق باید مانند یک آتش سوزان باشد. این افراد باور دارند که در رابطه هر اقدامی باید انجام شود و باید ریسک کنند و هیچ اتفاق بدی هم نمی افتد. چون خیلی هیجان در رابطه خرج می کنند؛ طبیعتاً  بعد از مدتی هیجانشان افت می کند و باید به این فکر کنند که چطور هیجان خود را شارژ کنند!

تست روانشناسی

2. کسانی که گزینه ی دو از این تست روانشناسی را انتخاب کردند؛

در رابطه ی عاطفی خود بیش از هر چیز به وفاداری، تعهد و احساس امنیت اهمیت می دهند. در نتیجه ممکن است یک رابطه ی پر از سوز و گداز و نشیب و فراز را نخواهند و به جای آن رابطه ای را انتخاب کنند که آرامش در آن داشته باشند.

این افراد دو دسته می شوند: 1. کسانی که آدم آرام را به همراه یک رابطه ی آرام می خواهند. 2. یک رابطه ی آرام با هیجانات مناسب و کافی می خواهند. که تعداد این دسته ی دوم در دنیا کم است؛ این افراد خاص هستند.
آزمون روانشناسی

3. کسانی که گزینه ی سه را انتخاب کردند؛

ترجیح می دهند با کسی ارتباط برقرار کنند که قبل از هر چیز "دوست" آن ها باشد. یعنی کسی که بتوانند همه جوره خود را با آن به اشتراک بگذارند. دوست دارند شریک رازها، غم و اندوه همدیگر باشند و این نقش را دوست دارند. از هر نوع فریبکاری پرهیز می کنند. از طرف مقابل صداقت و یکرنگی طلب می کنند و می خواهند طرف مقابل دوست صمیمی آن ها باشد.

تست روانشناسی

4. کسانی که از این تست روانشناسی گزینه ی چهار را انتخاب کردند؛

آرمان گرا و ایده آل گرا هستند. همه چیز را کامل و بی نقص می خواهند. رابطه های عاطفی شان هم باید همانند عاشقانه های کتاب ها باشد و اگر شبیه آن نباشد شاکی می شوند و به کمترش راضی نیستند. باورشان این است که اگر ما به عشق می رسیم باید بی کم و کاست باشد.

حالا که از این تست روانشناسی آگاه شدید، آن را در خودتان بررسی کنید. و اگر نظری دارید حتماً با ما در میان بگذارید.