اوتیسم

تجربه یک پدرِ کودک اوتیستیک از زندگی با کودکش

/father-of-autistic-child
خاطرات و تجارب ستار سعیدی از زندگی با کودک میتلا به اوتیسم اش

اوتیسم، علائم و راه های درمان آن

/what-is-autism
همه ی آن چیزی که باید در مورد اوتیسم بدانید. نشانه های اوتیسم، درمان اوتیسم