وام 30 میلیونی بازنشستگان مجله جریان

زمان واریز وام 30 میلیونی به بازنشستگان

به گزارش ایسنا، محمد اسدی در مورد زمان پرداخت وام ۳۰ میلیونی به حساب بازنشستگان اینگونه گفت: مرحله اول ثبت‌نام وام ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ در اوایل ماه تیر از طریق کانون‌های بازنشستگی آغاز شد. در این مرحله، ۴۰ هزار سهمیه برای ثبت‌نام...

ادامه مطلب

مطالبه چک صیادی ثبت نشده مجله جریان

روش مطالبه چک‌های صیادی ثبت نشده

برای طرح دعوا در مورد چک صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، با توجه به اینکه برای اینگونه چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌شود و طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که به صراحت مقررات این قانون را شامل نمی‌شوند، امکان طرح شکایت کیفری صدور...

ادامه مطلب

چک صیادی ثبت نشده مجله جریان

چک صیادی ثبت نشده: بررسی حقوقی و کاربردی

چک صیادی ثبت نشده: شرایط و محدودیت‌ها چک های بنفش که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده اند و دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است که در پایین چک درج شده اند،...

ادامه مطلب