مطالبه چک صیادی ثبت نشده مجله جریان

روش مطالبه چک‌های صیادی ثبت نشده

برای طرح دعوا در مورد چک صیادی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، با توجه به اینکه برای اینگونه چک‌ها گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌شود و طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که به صراحت مقررات این قانون را شامل نمی‌شوند، امکان طرح شکایت کیفری صدور...

ادامه مطلب

چک صیادی ثبت نشده مجله جریان

چک صیادی ثبت نشده: بررسی حقوقی و کاربردی

چک صیادی ثبت نشده: شرایط و محدودیت‌ها چک های بنفش که پس از پایان اسفندماه ۱۳۹۹ صادر شده اند و دارای عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» است که در پایین چک درج شده اند،...

ادامه مطلب

چک کاغذی مجله جریان

حذف چک کاغذی در ۳ سال آینده: جایگزینی با چک الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد که تا سه سال آینده چک کاغذی حذف خواهد شد. محرمیان (معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی) اعلام کرد که چک کاغذی در شبکه بانکی طی ۳ سال آینده حذف و به جای آن چک الکترونیکی جایگزین خواهد شد.

ادامه مطلب

عواقب برگشت خوردن چک مجله جریان

چک برگشتی: عواقب برگشت خوردن چک

برگشت خوردن چک، یک معضل مالی و تجاری گسترده است که بسیاری از افراد را درگیر می کند. با بررسی مقررات قانونی و عواقب تنگاتنگی که در پی دارد، ضرورت دارد تا آگاهانه رفتار کنیم. مقاله حاضر به بررسی چک برگشتی و عواقب برگشت خوردن آن می پردازد. برای آگاه شدن از چالش های مالی و حقوقی که در پی برگشت خوردن چک رخ می دهد، مطالب این مقاله را بخوانید.

ادامه مطلب