قبل از هر چیز باید بدانید که برای اینکه بتوانید از این محتوا استفاده کنید، باید در مورد ریزعادت ها اطلاعات کافی داشته باشید.
شما می توانید برای کسب اطلاعات لازم و تسلط کافی بر استراتژی ریزعادت ها، همین الآن محصول صوتی «تحول در عادت های زندگی با استراتژی Mini Habit» را تهیه کرده و گام موثر و همیشگی در شروع جاده توسعه شخصی و موفقیت بردارید.

این فهرست، فهرست اصلی ایده های عادات کوچک است که چندین دسته بندی در آن قرار می گیرد. شما متوجه خواهید شد که در هر بخش، ایده هایی بر مبنای کمیت و زمان ارائه شده است.

ادامه ی این مطلب را با دانلود این فایل که در قالب PDF تهیه شده است، بخوانید.

دانلود رایگان فهرست ریزعادت ها

دوستانه و مجدانه از شما می خواهیم اگر ایده ی جدیدی در مورد لیست ریزعادت ها به ذهنتان رسیده و یا تجربه کرده اید، حتماً آن را در قسمت کامنت همین مقاله درج نمایید تا آن را به این لیست اضافه کنیم.

آگاهی، موفقیت و آرامش شما، آرزوی ما است...