پس از پرتاب شدنتان به تاریکیِ مطلق (شکست) یا روشنیِ مطلق (پیروزی و موفقیت)، کارتان این است که باید به خانه خودتان برگردید.

و خانه ی شما همان جایی است که عاشق آن هستید بیش از آنکه عاشق خودتان باشید. خانه ی شما آن چیزی است که انرژی خود را صرف آن می کنید، با چنان از خودگذشتگی و ایثار منحصر به فرد که نتیجه ی نهایی در مقابل آن ناچیز است.

این ویدیوی آموزشی نگاهی نو و انگیزه بخش به شما می دهد. حتماً ببینیدش: