کسب و کار

29 ویژگیِ ویران کننده ی فروش

/29-destructive-sales-features

اگر این 29 ویژگی را در خودتان پیدا کردید، شک نکنید که دیر یا زود در تجارت و فروش شکست خواهید خورد!