ریال دیجیتال مجله جریان

ریال دیجیتال، گام جدید در سوئیچ به بانکداری دیجیتال در ایران

ریال دیجیتال متولد شد! بانک مرکزی ایران، یک گام در سوئیچ به بانک داری دیجیتال برداشت. با استفاده از فناوری پیشرفته، ایرانی‌ها می‌توانند بدون نیاز به پول کاغذی یا کارت بانکی خرید و پرداخت کنند. یک رویداد تاریخی که سوئیچ به آینده را رقم می زند!

ادامه مطلب