آیا شما در یک رابطه عاطفی سالم هستید یا ناسالم؟ آیا بین این دو تفاوتی وجود دارد و آیا شما این تفاوت ها را می دانید؟

در این سخنرانی آموزشی خانم کیتی هود از ۵ نشانه‌ای پرده برمی‌دارد که می‌تواند دال بر بودن شما در یک رابطه ناسالم با یک شریک عشقی، دوست یا عضوی از خانواده‌تان باشد.

او با شما مواردی را به اشتراک می‌گذارد که می‌توانید هر روز برای عشقی توام با احترام، مهربانی و شادمانی به کار ببندید. 

او مدعی است:

در حالی که  عشق، غریزه و احساس است، توانایی برای بهتر دوست داشتن مهارتی است که همه ما می‌توانیم بسازیم و با گذر زمان بهبود بخشیم.

محصولات آموزشی جریان