روبرتو دى آنجلو و فرانچسكا فدئلى (Roberto D'Angelo & Francesca Fedeli) فكر مى‌‌كردند نوزاد پسرشان سالم است، تا اينكه وقتى او ١٠ روزه بود، فهميدند که او در دوران قبل از تولد سكته كرده است. آنها با ماريو كه قادر به كنترل سمت چپ بدنش نبود، با هجوم سوالات دشوارى روبه‌رو شدند: آيا او مى‌‌توانست "طبیعی" شود؟ آيا مى‌‌توانست زندگى كاملى را داشته باشد؟

این سخنرانی، داستان تند و تلخ والدينى است كه با ترسهايشان مواجه‌‌ شدند و اينكه چگونه توانستند تغییر کنند. حتماً ببینیدش:

محصولات آموزشی جریان