خیلی وقت ها تمام تلاشمان را می کنیم که موفق شویم و بعد از بدست آوردن یک موفقیت نسبی، دیگر همه چیز را رها می کنیم! و دوباره بعد از یک دوره ی بی توجهی و غفلت، شکست را تجربه می کنیم!
آقای ریچارد اس دی جان Richard st john در این ویدیوی کوتاه توضیح می دهد که چگونه موفق ماندن، به مراتب مهمتر از موفق شدن است و زمانی که به موفقیت می رسیم، تازه ابتدای راه است.